Mateřská škola vašemu dítěti jen prospěje

Vašemu dítěti už dávno byly 3 roky, ale vy jste doma na mateřské dovolené s miminkem, a proto se vám nechce „odstrčit“ starší dítko do školky? Nejste si jisti, zda by mu velký kolektiv dětí prospěl a obáváte se toho, že by se vašemu dítku po vás stýskalo a bylo ve školce nespokojené?
Připadá vám vaše dítě na školku ještě nezralé? Věřte, že v dětském kolektivu se vaše dítko velice rychle otrká.
děti v mateřské škole
Tento věk je ideální k tomu, aby se dítě začlenilo do kolektivu, získalo si kamarády a naučilo se novým dovednostem. Ničeho se tedy neobávejte, vašemu dítěti školka určitě prospěje a krůček po krůčku ho připraví na vstup do základní školy .
Zvolit si můžete státní nebo soukromou školku. Stále více se také v současné době rozšiřují lesní školky.
V ČEM SE LESNÍ ŠKOLKA ODLIŠUJE OD ŠKOLKY STÁTNÍ
Především v lesní školce bývá podstatně menší kolektiv dětí, což paním učitelkám umožňuje více prostoru k věnování se jednotlivým dětem a osobnější přístup. Další nespornou výhodou je častý pobyt dětí v přírodě, na čerstvém vzduchu, což má pozitivní vliv na psychickou a fyzickou odolnost. Mají tím pádem hodně prostoru k vyřádění se. Děti v lesní školce se také díky hrám v přírodě rozvíjí fantazie a podporuje kreativita. Také si přirozeně vybudují lásku k přírodě. Pro tyto důvodu stojí rozhodně lesní školka za zvážení.
Co dá mateřská škola vašemu dítěti
o pravidelný režim
o učení se povinnostem
o řešení konfliktů a neshod s vrstevníky
o samostatnost
o rozvoj jemné a hrubé motoriky
o učení se komunikaci, toleranci a respektu
pět dětí
Mateřská škola toho dá dítěti opravdu hodně, a proto by ji mělo navštěvovat. Dítě získá nová přátelství a naučí se spoustě nových dovedností. Sami uvidíte, jak se začne rychleji vyvíjet a nabývat nových znalostí a dovedností. Školka je zkrátka velmi důležitá, a to nejen těsně před nástupem do základní školy.