Vysoce kvalitní floristické potřeby


Firma Smithers-Oasis má díky svým vysoce kvalitním výrobkům mezi floristy ten nejlepší zvuk. Floristické potÅ™eby od firmy Oasis® v kompletním sortimentu najdou vÅ¡ichni zájemci otuto znaÄku v nabídce Äeské firmy Florasis, jež má zastoupení pro Äeský a slovenský trh. Sídlo firmy se nachází v JezbeÅ™icích u Pardubic, kde je možné využít k nákupům kamennou prodejnu. Pro usnadnÄ›ní nakupování a pro mnohem lepší dostupnost tohoto floristického zboží byl novÄ› otevÅ™en i e-shop. PÅ™i vÅ¡ech nákupech se zákazníci můžou spolehnout na profesionalitu a pomoc s Å™eÅ¡ením jakéhokoliv problému.

Pomůcky a doplňky pro floristy

Floristické potÅ™eby od firmy Oasis®pÅ™edstavují naprostou Å¡piÄku v tomto oboru. Proto je o zboží této znaÄky mezi floristy velký zájem. Kompletní sortiment jejich výrobků najdou vÅ¡ichni zájemci v nabídce firmy Florasis, jejíž Äinnost je s firmou Smithers-Oasis a pÅ™edevším s aranžérskou hmotou úzce spojena. V souÄasnosti pÅ™evzalas firma Florasis zastoupení této znaÄky na Äeském a slovenském trhu a nabízí v své kamenné prodejnÄ› i na internetu potÅ™eby pro floristy v té nejvyšší kvalitÄ›.