Internet na školách

Uvedu příklad, kterému jsem sama svědkem denně u nás na škole. Stejně jako na většině gymnáziích v České republice, i u nás se vedení rozhodlo umožnit žákům nepřetržitý přístup k internetu tím, že vytvořilo zabezpečenou Wi-Fi, ke které ale všichni znají heslo. Samozřejmě toto studenti velmi uvítají, avšak nikdo asi nedomýšlel následky, které s tím přijdou.
iMac pro práci i školu
Asi jako první problém se jeví neustálé ,,cinkání“ mobilů při hodině, kdy jsou žáci líní si vypnout upozornění na sociálních sítí a chodí jim během hodiny zprávy a upozornění. Není nutno vysvětlovat, že tento zvuk hodinu narušuje a vyučující uděluje poznámky. Dále se vše pojí s problémem číslo dva, kterým je vysoká aktivita studentů při hodinách na Facebooku, Instagramu a jiných sociálních sítích. Připojení na internet je nutí neustále kontrolovat mobilní zařízení a nevěnují tak probírané látce dostatek pozornosti.
studentka u laptopu
K třetímu problému zatím naštěstí ještě nedošlo, avšak určitě by nebylo těžké jeho vykonání. V jednu chvíli je na naši Wi-Fi připojeno zhruba 400 žáků, tudíž je to něco jako ,,ráj pro hackery“. Tolik osobních a soukromých dat, že si to ani neumíme představit. Byla jsem svědkem i toho, že si studentka na školním počítači v knihovně kontrolovala internetové bankovnictví. Je opravdu neuvěřitelné, jak moc studentů naší Wi-Fi důvěřuje a kolik z nich i přes různá školení o nebezpečí společných Wi-Fi připojeních dělá začátečnické chyby, právě jako přihlašování ke svým bankovním účtům.

tabulka ve škole
Výhody?

Výhody to určitě nějaké má. Tak například si žáci před písemkou mohou najít doplňující informace k dané látce, mohou si mezi sebou ve škole sdílet různé prezentace a referáty a samozřejmě v dnešní době internetové žákovské mohou kontrolovat své studijní výsledky a zprávy od kantorů. Inu, internet už z naší školy asi nebudeme moci odstranit.